Debatēt var arī attālināti

Šī gada 12. novembrī ZOOM vietnē tikās 3 Latgales skolas - Daugavpils Valsts ģimnāzija, Daugavpils 12.vidusskola un Krāslavas ģimnāzija, lai debatētu IMPRO rezolūcijas latviešu un angļu valodā. Vidusskolēni debatēja, vai laulība un ģimene ir vērtību mūsu sabiedrībā un vai mums būtu jāievieš vairāk bioloģisko un mājražotāju veikalu. 

Debatētāji atzīnīgi novērtēja abas rezolūcijas, kas bija balansā ar vieglumu un grūtību. Kopā ar saviem biedriem šīs grūtības tika pārvarētas un sadarbībai ir nozīme.  Skolēni vēl nav gatavi piedalīties miksētās komandās un dod priekšroku zināmiem cilvēkiem, kam var uzticēties un paļauties.

Debatētāju sniegumu vēroja viesi no Iecavas vidusskolas un pamatskolas skolēni, lai mācītos un piebiedrotos debašu pulkam. 

Skolēni noteikti guva patīkamas sarunas savās komandu istabās un arī ņems vērā to, ko ir teikuši debašu tiesneši (E.Vovka, I.Purmale, L.Daņilova, D.Andžāne, T.Gžibovska), lai nākamā debate izdotos vēl labāk. Augt savā meistarībā un nepadoties!  

 Informāciju sagatavoja Latgales reģiona debašu centra koordinatore Rita Murāne-Rutka

-->