Debates “iziet” ārpus Latvijas

No 12.-17. janvārim Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolēni un skolotāji devās uz Portugāli, Famalicio, lai kopā ar Itālijas, Turcijas, Polijas, Nīderlandes un Portugāles skolēniem kopīgi mācītos debatēt pēc Pasaules skolu debašu (WSD) formāta. Šis ir Erasmus+ projekts De.M.O.S («DEbate as innovative MethOd to enhance critical thinking and life skillS »

2019-1-IT02-KA229-062169). Daugavpils Valsts ģimnāzija var lepoties arī ar to, ka projekta logo ir tapis tieši mūsu skolā (autore 12. a klases skolniece E. Vagale).

Četru dienu garumā skolēniem bija iespēja debatēt par vienu no tēmām, kas ir atšķirīga katrai mobilitātei. Šoreiz visi runāja par tehnoloģiju ietekmi uz personības attīstību, komunikācijas trūkumu un mobilo telefonu izmantošanu mācību procesā. Debates bija interesantas ar to, ka skolēni strādāja jaukās daudznacionālās komandās un skolēniem nācās pielāgoties katra prasmei debatēt, izteikties angļu valodā, darboties komandā un daudzām citām niansēm. Savukārt skolotāji piedalījās tiesāšanas procesā, tādā veidā pilnveidoja savas angļu valodas un debašu vērtēšanas prasmes. Bet ko saka paši debatētāji?

10.a klase- Ņikita Aleksejevs - mobilitāte deva iespēju iepazīt cilvēkus no citām valstīm, kas ļāva man kļūt atklātākam un iegūt jaunus draugus. Savukārt debate attīstīja manī prasmi brīvāk izteikties publikas priekšā un paust savas domas. Projekts atstāja lielu iespaidu un novēlu katram piedalīties šāda veida projektā.

11. a klase- Laura Vucena- projekta laika uzlaboju savas komunikācijas prasmes, it īpaši strādājot komandā. Skaistās un unikalās pilsētas – Porto, Braga, Gimarainša - deva neaizmirstamas emocijas un iespaidus. Šis brauciens paliks ar atmiņām par jauniegūto draudzību, zināšanām un lielu pieredzi daudzās jomās.

11. a klase – Arturs Ozerskis - debašu projekts attīstīja logisko domāšanu. Katrs apgalvojums tiek pamatots ar faktiem, kam ir liela nozīme. WSD ļauj brīvi izpaust domas, bet ir strikti jānoformulē doma bez liekvārdības. Radošo un argumentēto darbu vareja apvienot ar Portugāles kultūras iepazīšanu, aplūkojot tās skaistākās vietas un iepazīstot vietējo dzīvi un cilvēkus.

11.b klase- Lauma Sitnika- ļoti interesanta pieredze bija iepazīt pavisam citu mentalitāti, kas no vienas puses šķita savādāka, bet, no otras puses, deva iespēju mācīties starpkultūru attiecības un kontaktu veidošanu. Kārtējo reizi pārliecinos, ka liels ieguvums šajos projektos ir iegūtie paziņas no dažādām valstīm, kas māca gan veidot dialogu, gan dod iespēju veidot attiecības talāk, mācoties un pilnveidojot angļu valodu un komunikācijas prasmes.

12.a klase-Elza Vagale- projekts Portugālē sniedza pirmo pieredzi par WSD formātu, kas ļauj apskatīt dažādas problēmas no vairākiem skatupunktiem, mācīties kvalitatīvi paust un pamatot savu viedokli. Lietderīgais tika apvienots ar patīkamo- iepazīta jauna kultūra, iegūti jauni draugi un aplūkotas Portugāles ainavas un vēstures pieminekļi.

12. b klase- Anna Luīze Ruskule- projekts ļāva attīstīt komunikācijas prasmes un prasmi debatēt WSD formātā, kā arī mobili strādāt grupās ar projekta dalībniekiem no citam valstīm. Bija lieliski apskatīt arī skaistos dabasskatus un pilsētas, iepazīt vietējos iedzīvotājus un kultūru.

Projekts noteikti ļāva pilnveidoties skolēniem kā personībām, attīstīt prasmes, kas būs noderīgas arī turpmāk. Skolēniem patīk mainīties uz augšu!

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas un Daugavpils pašvaldības finansiālu atbalstu.

Rakstu sagatavoja angļu valodas skolotājas R.Murāne-Rutka, E.Vovka
Foto- angļu valodas skolotāja E.Vovka (Latvija), Armanda Silva Becas (Portugāle)

-->