Debašu treneri nostiprina savas zināšanas

     Biedrība ’Debašu centrs’un IDEA (Starptautiskā debašu izglītības asociācija) realizēja projekta EY2DE “Empower youth to debate across Europa”- Erasmus+K2 (Palīdzēt jauniešiem debatēt visā Eiropā) ietvaros, šī gada 17.-19. janvārim Liepājā notika seminārs ar nodarbībām: kā veidot produktīvas, uz skolēnu debašu prasmju attīstīšanu vērstas mācību stundas; tiesāšanas atgriezeniskā saite; izaugsmes apzināšanās un atgriezeniskās saites sniegšana debašu procesā; vērtēšanas kritēriji debašu procesā. Šis ir projekta turpinājums no 2018. gada 1.-5.novembra, kad 3 Latvijas debašu treneri no Daugavpils (Rita Murāne-Rutka), Iecavas (Vita Lauciņa-Veinere) un Liepājas (Kintija Sila) nostiprināja zināšanas debašu jomā Bratislavā,Slovākijā. Liepājā 3 dienu intensīvājā darbā skolotāji no Venstspils, Cēsīm, Vecpiebalgas, Daugavpils, Rīgas, Jelgavas, Krāslavas ne tikai apguva teorētiskās zināšanas, bet arī darbojās praktiski, kur tika prezentētas jau gadiem ilgi praktizētās metodes un paņēmieni. Tika izrunāti sasāpējušie jautājumi, piem., kā piesaistīt mūsdienu jaunieti debašu kustībai; kā likt saprast pašvaldībai, skolu administrācijai un sabiedrībai par  debašu un to elementu svarīgumu bērnu kritiskās domāšanas, argumentācijas prasmju attīstīšanā. Skolotāji vēroja sevi no malas, pētot savas personības īpašības, akcentējot tās ietekmi uz apkārtējiem. Lielāko gandarījumu skolotāji guva sniedzot viens otram atgriezenisko saiti- pateicības izteikšana, kas norādīja uz katra dalībnieka pozītīvajām īpašībām un ko tas dos viņam nākotnē.

     Domājot par nākotni, debašu treneriem tika prezentēts arī jauns debašu formāts- Pasaules skolu debate, kas ir plaši izplatīts pasaulē un ir mazliet atšķirīgs struktūras, argumentu pieejas un tiesāšanas ziņā. Taču, tas ir ne mazāk aizraujošs jauniešiem, kuri vēlas paust savu nostāju, apstrīdēt argumentu, kas balstīts uz viņa vispārīgām zināšanām, pasaules redzējumu un ātru reaģēšanu uz tūlītēju informāciju, aktuāliem pasaules jautājumiem.

Dažas atziņas no Latgales dalībniekiem:

S.Usevičs (Daugavpils Krievu vidusskola-licejs)- “Latvijas dažādu priekšmetu  skolotāji ar dažāda līmeņa izpratni par debašu programmu, norisi un savu pieredzi strādājot debašu kustībā, dalījās savā pieredzē, kā strādāt ar skolēniem izmantojot debašu prasmes ne tikai debatēs,  bet arī kā debašu prasmes var izmantot savās mācību stundās. Piemēri deva stimulu padomāt, kā es varēšu izmantot to savās mācību stundās.”

T.Platkova (Daugavpils 16. vidusskola)-“Tas bija radošs darbs sirsnīgā atmosfērā. Lieliska komanda un darba grupas, kur tika atklātas katra semināra dalībnieka personiskās īpašības un individuālais raksturs. Paldies par sadarbību!”

D.Andžāne (Krāslavas Valsts ģimnāzija)-“Seminārs debašu treneriem bija interesants, radošs. 3 dienas pagāja nemanāmi un sirsnīgā atmosfērā. Tika dota iespēja dalīties pieredzē, izrunāt problēmjautājumus, piedalīties jautrās un saistošās aktivitātēs. Lektoru sniegtā informācija noderēs ne tikai debatē, bet arī varēs izmantot stundās.Tā bija lieliska iespēja pabūt kopā!”

I.Purmale (Daugavpils 12. vidusskola)-“Patīkamā un draudzīgā atmosfērā pavadītas 3 dienas, kurās varēja iegūt lietderīgu informāciju un pārliecību, lai turpinātu iesākto darbu debašu jomā. Varēja satikt jaunus kolēģus no citiem novadiem un saskatīt kopīgo un atšķirīgo.”

Paldies Latgales skolu skolotājiem par atblastu piedaloties seminārā un radošas idejas mācību stundās!

Rakstu sagatavoja Latgales reģiona debašu centra koordinatore R.Murāne-Rutka

Foto-biedrība  “Debašu centrs”

-->