Debašu cikla “Satversmei100: vērtības nākotnei” otrā diskusija aizvadīta Daugavpils Valsts ģimnāzijā

 

Šī gada 5. aprīlis mūsu skolā bija vēsturisks, jo ieradās LR Valsts prezidents Egils Levits, lai kopā ar deviņiem pilsētas skolu jauniešiem diskutētu par Satversmes 115. pantu, par mūsu izvēlēm starp zaļo nākotni un personisko labklājību.

Mūsu skolu diskusijā godam pārstāvēja Arnita Bernāne, Anželika Litvinoviča un Elizabete Križanovska. Meitenes izteica savu viedokli par dilemmām starp dabas ilgtspējīgu saglabāšanu un elektroenerģijas ražošanu atomelektrostacijās vai vēja parkos, par bioloģisko lauksaimniecību un apzinātu šāda dzīvesveida pieņemšanu, par atkritumu šķirošanu un šķiroto atkritumu pārstrādi, par velosipēdu, kā vienu no veselīgākajiem un dabu saudzējošākajiem pārvietošanās līdzekļiem un nesakārtoto infrastruktūru šāda dzīvesveida atbalstam.

Valsts prezidents aktīvi komentēja jauniešu viedokļus, iesaistījās diskusijā un uzsvēra jaunās paaudzes progresīvo domāšanu un vērtību sistēmu.

Pēc pasākuma Valsts prezidents veica ierakstu Daugavpils Valsts ģimnāzijas Viesu grāmatā, uzdāvināja bibliotēkai vērtīgu grāmatu kolekciju un saņēma mūsu skolas piederības un goda zīmi “Stikla pogu”. Priecē, ka viesu grāmatā LR Valsts prezidents Egils Levits mums novēlēja izaugsmi, jaunu virsotņu sasniegšanu, tiekšanos uz augšu, uz nākotni un parakstījās: “Piepogāts Daugavpils Valsts ģimnāzijai 2022. gada 5. aprīlī”.

Vairāk par pasākumu lasiet https://www.president.lv/lv/jaunums/valsts-prezidents-dabas-resursu-saglabasana-ir-saistita-ar-musu-vertibu-sistemu

-->