Daugavpils Valsts ģimnāzijā viesojas LU politikas zinātnes profesore Žaneta Ozoliņa

Stāsta direktores vietniece Signita Gabrāne: "19.aprīlī Daugavpils Valsts ģimnāzijā viesojās LU politikas zinātnes profesore Žaneta Ozoliņa. Nodarbībā 10. un 11.klases skolēni tika rosināti domāt par vērtībām savā ikdienā un Eiropas Savienībā. Ko nozīmē brīvība katram no mums un kur tā beidzas? Ko nozīmē solidaritāte un līdztiesība? Mēs visi vēlamies, lai mūs ciena un respektē, taču arī mums jāciena citu intereses un viedoklis, tikai tad varam piedzīvot īstu demokrātiju. Valsts un ES ir tik stipra, cik stipri savās vērtībās un pārliecībās esam mēs paši. Cieņa un solidaritāte ir vērtības, kas var pasauli padarīt labāku. Ozoliņas kundze uz īsu mirklīti tikās arī ar daļu no Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas programmas jauniešiem. Sakām paldies par interesanto nodarbību!"
-->