Daugavpils Universitātes balva GADA SKOLA ģimnāzijā

"Daugavpils Universitātes Gada balva ir ikgadēja balvu pasniegšanas ceremonija, kurā tiek nominēti tie Daugavpils Universitātes notikumi vai personāla pārstāvji, kuri astronomiskā gada laikā ir devuši vislielāko ieguldījumu studējošo un universitātes labā, ar konkrētu darbu, vērā ņemamiem rezultātiem, akcijām un citiem pasākumiem, kas ir nozīmīgi Daugavpils Universitātei un tās atpazīstamībai sabiedrībā.

DU Gada balvas mērķis ir akcentēt pozitīvo, vienot DU studējošos un pārējo personālu, kā arī veicināt to aktīvu turpmāko sadarbību."/du.lv/

Nominācijā "Gada skola" zināšanu un mūžīgās jaunības simbolu – Hesperīdu zelta ābolu - un Daugavpils Universitātes Atzinības rakstu šogad saņēma Daugavpils Valsts ģimnāzija.

Pateicamies universitātes mācībspēkiem par radošo sadarbību starptautisko projektu īstenošanā un ieguldījumu ģimnāzistu zinātniskās pētniecības prasmju pilnveidošanā!

-->