Daugavpils skolēni noslēdz dalību projektā “KODS: L.A.U.K.I.-2”

Daugavpils skolēni noslēdz dalību projektā “KODS: L.A.U.K.I.-2”
Š.g. 12. aprīlī Daugavpils apvienotā komanda – Daugavpils Valsts ģimnāzija & Daugavpils Zinātņu vidusskolas piedalījās projekta “KODS: L.A.U.K.I. -2” noslēguma pasākumā Jelgavā, Jelgavas pilī.
Projekta laikā dalībniekiem bija iespēja gūt izpratni par lauku dzīvesstilu un vērtībām, dažādām uzņēmējdarbības iespējām lauku teritorijās, praktisko pieredzi un piedzīvot reālus dzīves piemērus, tādējādi veicinot kritisko domāšanu un medijpratību. Tāpat skolēni uzzināja par digitālā mārketinga iespējām lauku uzņēmējdarbības un dzīvesveida popularizēšanai jauniešu auditorijās pilsētās.
Noslēguma pasākumā notika komandu sagatavoto video filmiņu prezentācijas par uzņēmumiem, kurus projekta laikā komandas apmeklēja.
Daugavpils jaunieši veidoja video filmiņu par lauksaimniecību, kur atspoguļoja projektā iesaistīto uzņēmumu stāstus par dibināšanas aizsākumiem, uzkrāto pieredzi, izaicinājumiem, darbības principiem, produkciju klāstu, pieejamajiem pakalpojumiem, vērtībām un citām noderīgām atziņām, kā arī ļāva ieskatīties, kas slēpjas aiz uzņēmumu durvīm. Reklāmas rullītis tapa par uzņēmumiem ZS "Kotiņi" un SIA “Griķu rezidence”.
Noslēguma pasākuma ietvaros komandai bija iespēja iepazīt Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Pārtikas tehnoloģiju fakultāti, Vides un būvzinātņu fakultāti un Lauksaimniecības fakultāti.
Kā atzīst Daugavpils skolēni, projekta dalībnieki guvuši pieredzi, strādājot komandā un sadarbojoties ar citiem skolēniem. Projekts ir iedvesmojis jauniešus turpmākajam darbam un jaunām idejām. Šī pieredze sniedz jauniešiem motivāciju attīstīties, pilnveidoties, kā arī gūt vērtīgas zināšanas neformālā vidē un veidā.
Paldies British Council Latvia un LBTU Mūžizglītības centram par iespēju piedalīties projektā “Kods: L.A.U.K.I.-2”, kas deva iespēju ieskatīties Latvijas lauku uzņēmēju vidē.
Paldies par sadarbību Daugavpils Valsts ģimnāzijai, Daugavpils Zinātņu vidusskolas un par atbalstu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei.
Informāciju sagatavoja un apkopoja:
Daugavpils Valsts ģimnāzijas
pedagoģe karjeras konsultante
Dace Ozerska
Daugavpils Zinātņu vidusskolas
pedagogs karjeras konsultants
Nauris Kupcovs
-->