Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības volejbolā

2021.gada oktobra mēnesī, vidusskolas posmā, notika jauniešiem “Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības volejbolā”. Mērķis – noskaidrot labākās Daugavpils pilsētas skolu komandas, kā arī popularizēt volejbola spēli, kā aktīvu dzīvesveidu.

Mūsu skolas jaunietes: Aleksandra Kaznačejeva 12.b kl., Viktorija Kolosovska 12.b kl.,

Keita Pfafrode 12.a kl., Nellija Pfafrode 12.a kl., Valeryia Lioukina 12.b kl., Milana Kravale

10.a kl., Sofija Verhoviča 11.a kl. izcīnija 3.vietu!

Mūsu skolas jaunieši: Gunārs Užulis 11.b kl., Mārtiņš Daniļevičs 11.c kl., Rihards

Safins 10.a kl., Arnis Lapkovskis 12.b kl., Emīls Mežaks 11.b kl., Rolands Miglāns 11.c kl.,

Normunds Domuļevs 11.c kl. izcīnija 2.vietu!

-->