BEZMAKSAS BRAUKŠANAS BIĻETES!

Cien.vecāki!

Skolēniem, kuri deklarējuši dzīvesvietu Daugavpils pilsētā, ir tiesības 2019./2020. mācību gadā izmantot bezmaksas biļetes braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā.

Lai noformētu bezmaksas biļeti, līdz 24.augustam nepieciešams iesniegt ģimnāzijas kancelejā (DU, Parādes ielā 1, 426.kab.) vecāka vai pilngadīga skolēna iesniegumu (veidlapas var saņemt arī skolā) un 1 foto (2,5 x 3,5 cm, otrajā pusē uzrakstot skolēna vārdu, uzvārdu).

Skolēnu iesniegums http://daugrc.edu.lv/wp-content/uploads/2019/08/Skoleenu_iesniegums_BRIVBILETE.doc

Vecāku iesniegums http://daugrc.edu.lv/wp-content/uploads/2019/08/3_vecaku_iesniegums_transports.doc

Ja rodas jautājumi, zvaniet  26481883.

-->