BEZMAKSAS BRAUKŠANAS BIĻETES

Cien.vecāki!

Skolēniem, kuri deklarējuši dzīvesvietu Daugavpils pilsētā, ir tiesības 2021./2022. mācību gadā izmantot bezmaksas biļetes braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā.

Lai noformētu bezmaksas biļeti, līdz 25.augustam nepieciešams iesniegt ģimnāzijas kancelejā  vecāka vai pilngadīga skolēna iesniegumu (veidlapas var saņemt arī skolā) un 1 foto (2,5 x 3,5 cm, otrajā pusē uzrakstot skolēna vārdu, uzvārdu).

Vecāku iesniegums https://daugrc.edu.lv/wp-content/uploads/2021/08/Vecaku_iesniegums_BRIVBILETE.doc

 

-->