Apsveicam „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2021” laureātus un dalībniekus

 

No 2001. gada Latvijā veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, kas ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) izstrādāta Bērnu literatūras centra iniciatīva.

Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.

2021. gada Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas kolekciju veidoja 28 grāmatas no astoņām izdevniecībām - 11 oriģinālliteratūras grāmatas - gan spožas debijas bērnu literatūrā, dzejā, zinātniskās fantastikas žanrā, gan jau iemīļotu bērnu un jauniešu grāmatu autoru devums. Tulkoto literatūru pārstāvēja 17 izdevumi no 9 valodām - igauņu, lietuviešu, somu, zviedru, ukraiņu, franču, angļu, vācu un nīderlandiešu valodas.

Ģimnāzijas bibliotēkā bija aplūkojamā un lasītājiem pieejama Jauniešu (11+, 15+) un vecāku grāmatu kolekcija. Gan skolēni, gan pieaugušie tika aicināti iesaistīties lasīšanas veicināšanas programmā un kļūt par lasīšanas ekspertiem.

Daugavpils Valsts ģimnāzija LNB lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” piedalījās pirmo gadu. Lasīšanas maratonā piedalījās 7 skolēni un 5 pieaugušie – skolotāji un ģimnāzijas darbinieki.

Paldies visiem, kuri iesaistījās lasīšanas veicināšanas programmas aktivitātēs!

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2021” laureāti un dalībnieki ir aicināti saņemt pateicības rakstus un nelielas dāvaniņas no LNB un Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolas bibliotēkā.

 

Informāciju sagatavoja Daugavpils Valsts ģimnāzijas bibliotekāre Marina Rumjanceva

-->