Aicinājums-42

Šajā vasarā man bija iespēja 10 dienas būt literārajā nometnē/ seminārā „Aicinājums” Cesvainē.  „Aicinājums” ir literāra nometne, kurā sapulcējas jaunie rakstnieki un dzejnieki. Tās laikā notiek lekcijas, dzejas un prozas kosultācijas, jaunu darbu rakstīšana un jaunu draudzību veidošana.

Desmit dienās izzināju Cesvaini, iepazinos ar jauniešiem, literatūrzinātniekiem un kritiķiem, filoloģiem, rakstniekiem un dzejniekiem. Pilnveidoju savas zināšanas par latviešu valodu, tekstu struktūru, semantiku, zīmēm u.c.  Katru dienu mums bija divas lekcijas ar vieslektoriem un dzejas vai prozas konsultācija, kurā Latvijā pazīstami autori un kritiķi lasīja dalībnieku darbus, izteica kritiku un ieteikumus, kā tos uzlabot. Vakaros visi jaunieši sēdēja pie ugunskura Cesvaines pils parkā un dalījās ar saviem darbiem. Kopā veidojām šī gada nometnes karogu un sadedzinājām ugunskurā pagājušā „Aicinājums-41” karogu. Izzinājām ne tikai Cesvaini, bet arī apmeklējām divus muzejus- E. Veidenbauma memoriālo muzeju "Kalāči" un R. Blaumaņa memoriālo muzeju „Braki”.

Lai piedalītos „Aicinājumā”, ir jāiesūta prozas darbi un dzejoļi, tad konkursa kārtībā izvēlas dalībniekus.  Mani uzaicināja piedalīties šajā nometnē VISC, jo 2017./2018. m.g. Zinātniskās pētniecības darbu konkursā valstī ieguvu 2. vietu latviešu literatūrzinātnē.

Nometne sagatavo jaunos autorus un pilnveido to iemaņas. Pirms nometnes šad tad rakstīju dzeju, bet nometnes laikā dzejas stils un kvalitāte krasi mainījās. Lai gan katru dienu mēs mācījāmies, pildījām uzdevumus, tomēr arī pavadījām jauku laiku ar jauniem draugiem. Meklējām ne tikai sevi literatūrā, bet viens otru. Tā ir vērtīga nometne personības, radošuma un zināšanu pilnveidošanai.

Marija Meldra Kraukle, 12. b klases skolniece

-->