9.b iesaistās projektā

Erasmus+ projekta "Mēs par atbildīgu tūrismu, popularizējot savu novadu!" logo konkurss turpinās! No projekta partnervalstīm ir nobalsojuši 200 skolēni, skolotāji un vecāki, un ir 3 līderi! Balsošana turpinās! 9.b klase kopā ar audzinātāju Svetlanu Proščinko klases stundā izpētīja visus iesūtītos logo, nobalsoja par tīkamāko un noteikumiem atbilstošāko un ar nepacietību gaida nākamos projekta uzdevumus.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

-->