Publiskās runas konkurss latviešu/latgaliešu valodā “Taiseits Latgolā”

   

     Nu jau sesto gadu Daugavpils Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājas organizēja publiskās runas konkursu vidusskolēniem. Šīgada konkursa  tēma: „Taiseits Latgolā”.  Dalībnieki pārstāvēja  trīs lielākās Latgales pilsētas: Daugavpili (Daugavpils krievu vidusskola – licejs), Rēzekni (Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola), Krāslavu (Krāslavas Valsts ģimnāzija).

     Ikkatrā  no Latgales pilsētām, novadiem un ciemiem dzīvo cilvēki, kurus varam apbrīnot par viņu  uzņēmību, uzdrīkstēšanos un veikumu. Latgalieši vienmēr pratuši augstu mastā turēt savu valodu,  tradīcijas, amata prasmi. Nereti  savas pārliecības un veikuma pierādīšanai latgalietim vajadzīgs spīts. Spītēt labā nozīmē, lietas labā – ar to latgalieši ir pazīstami visā Latvijā. Latgaliešu veikums - mūsu novadā tapušās idejas, lietas un darbs – savijas vienā kopīgā Latvijas simtgades veikumu klāstā, tāpēc dalībnieki veidoja runas par tām lietām, idejām, ar  ko katrs varam būt lepni kā sava novada patrioti. 

     Savu runu skolēni varēja gatavot latviešu vai latgaliešu valodā par vienu no četriem piedāvātajiem tematiem:

1.Latgaliešu spīts -  pamats lielām lietām.

2.Latgaliešu darbi Latvijas simtgadei.

3.Dari Latgalei!

4.Es lepojos ar savas pilsētas.... (ko?)

 

      Dalībnieku runas vērtēja un jautājumus uzdeva Ilona Bohāne – Daugavpils pilsētas  Izglītības pārvaldes  metodiķe latviešu valodas jautājumos, Diāna Celitāne - Daugavpils bērnu bibliotēkas “Zīlīte” bibliotekāre, Ināra Žukovska – Daugavpils Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja. 

    “Paldies dalībniecēm par saturīgajām runām un viņu skolotājām par atbalstu - jūs pārliecinājāt, cik daudz interesantu, radošu ideju, lietu top Latgalē! Dari Latgalei! - tāds varētu būt šīsdienas konkursa moto.” /Ināra Žukovska/

Ināra Locika, latviešu valodas un literatūras skolotāja

-->