31 DVĢ skolēns saņem DPIP goda rakstus

16. maijā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Daugavpils Vienības nama Koncertzālē rīkoja 2021./2022. mācību gada starptautisko, valsts un novada olimpiāžu un konkursu, sporta un interešu pasākumu laureātu un viņu pedagogu apbalvošanu. Pasākumu vadīja mūsu skolēni Lonija Kaķeševa un Kristers Zelčs, un sumināti tika 31 Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolēns un 15 pedagogi. Šogad laureāti tika sveikti pa mācību jomām.

2021./2022. mācību gads mums ir bijis īpaši veiksmīgs Valodu mācību jomā un Sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā, jo VISC rīkotajās mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencēs mūsu 22 jauniešiem ir izcili sasniegumi.

Priecājamies par 2. vietas ieguvēju Latviešu valodas un literatūras 48.valsts olimpiādē Lauru Tīnu Ostrovsku un skolotāju Ināru Žukovsku, par Krievu valodas valsts 24. olimpiādes laureātiem: Martu Kucinu (2. vieta), Edvīnu Lavrinoviču (1.vieta) un skolotājām Annu Gasinu un Valentīnu Prokofjevu, par Vācu valodas valsts 52. olimpiādes 3. vietas ieguvēju Martu Ažiganiču un viņas skolotāju Olgu Osipovu, par Franču valodas valsts 52.olimpiādes 3. vietas ieguvēju Diānu Agafonovu un skolotāju Ludmilu Čirksti. Šie sasniegumi apliecina mūsu skolēnu lieliskās zināšanās dažādās valodās, mūsu pedagogu spēju augstā līmenī iemācīt valodu gan kā dzimto, gan kā pirmo, gan kā otro un pat kā trešo svešvalodu. Daudzu valodu prasmes ir mūsu jauniešu nākotnes un karjeras garants, tāpēc skolotāju loma ceļā uz šo mērķi ir nenovērtējama.

Īpaši lepojamies ar Anželikas Litvinovičas un Ritas Braunas sasniegumiem Filozofijas 8. valsts olimpiādē, un Ritai novēlam veiksmīgu startu Filozofijas pasaules olimpiādē Lisabonā! Lepojamies ar skolotāju Zigrīdu Rusiņu, kurai ir izdevies saglabāt un veicināt interesi par filozofiju, neskatoties uz to, ka mācību plānā šāda mācību priekšmeta nav.

Skolēnu zinātniskās pētniecības darbos mūsu skolēni un pedagogi ir absolūtie varoņi, jo 16. maija pasākumā viņi saņēma 21 no 33 laureātu diplomiem Daugavpils pilsētā ZPD jomā. Skolotāja Renāte Malnace šogad ir konsultējusi un līdz uzvarai Latgales reģiona konferencē un Latvijas skolēnu 46. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē aizvedusi 7 skolēnus. Marinai Pilacei paldies sakām par 3 laureātu darbu konsultēšanu, Aiga Hudobčenokai - par 2 laureātu darbu konsultēšanu. Tāpat veiksmīga bija arī V.Prokofjevas un V.Kovaļovas, I.Žukovskas un K.Kozlovska sadarbība, veicot skolēnu zinātniskās pētniecības darbus humanitāro un mākslas zinātņu grupā un sociālo zinātņu grupā.

Esam bijuši aktīvi un rezultatīvi arī Dabaszinātņu un Matemātikas mācību jomā. Paldies skolotājai Olgai Macko un skolniecei Inesei Aņisimovai par 2.pakāpi, Olgai Osipovai un Anastasijai Zakrevskai par 3. pakāpi, Irinai Fjodorovai un Armandam Preilim par 2.pakāpi Latvijas skolēnu 46. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē.

Matemātika ir zinātne, kura lielai daļai skolēnu liekas izaicinoša, taču tas nav nobiedējis mūsu 7. un 8. klases skolēnus Lindu Pudniku un Edvīnu Lavrinoviču, kuri pedagogu Tatjanas Garbuzas un Svetlanas Proščinko vadībā ir ieguvuši 1. vietas Matemātikas valsts 72. olimpiādē 5.-8. klases izglītojamajiem. Ilggadīgais Ivo Dzalba un skolotājas

Ivetas Nikolajevas darbs, apgūstot matemātikas teorijas un stratēģijas, šogad ir rezultējies 2. vietā Matemātikas valsts 72. olimpiādē, savukārt dabaszinātņu skolotāju - M.Aleksandrovas, I.Fjodorovas un M.Pilaces - sadarbība ar 10. klases skolēnu Jāni Drelingu ir rezultējusies starptautiskajā sudrabā Eiropas Dabaszinību olimpiādē. Patiesi lepojamies ar Jāņa sasniegumu un vēlam turpmākos panākumus!

Visi godalgotie skolēni un pedagogi saņēma Izglītības pārvaldes goda rakstus, piemiņas balvas un laba vēlējumus, pasākumu rotāja radošo kolektīvu priekšnesumi un izglītības iestāžu pateicības. Pasākuma noslēgumā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova pateicās visiem pedagogiem un skolēniem par atbildīgo darbu, par to, ka ar saviem panākumiem skolēni popularizē ne tikai sevi, bet arī savu izglītības iestādi un pašvaldību.

Paldies par darbu!

Lai panākumi arī turpmāk!

-->