105. Latvijas dzimšanas dienu sagaidot

Latvija katram ir sava, taču mums visiem kopā tā ir mājas. Mājas, kurās ir laime un izaicinājumi, drosme, lepnums un mazliet egoisma, prieki un asaras, lieli sasniegumi un vēl lielākas cerības. Šogad, svinot mūsu valsts 105. dzimšanas dienu, Daugavpils Valsts ģimnāzijā notiek daudz un dažādas tematiskās stundas, kas veltītas ne tikai Latvijas vēstures un sasniegumu izzināšanai, bet arī ģeogrāfijai, sportam, literatūrai un vispārcilvēcisko vērtību aktualizēšanai. Ieskatam pāris Pilsoniskuma nedēļas notikumi.

Daugavpils Valsts ģimnāzijā Pilsoniskuma nedēļa sākās ar LR Aizsardzības ministrijas organizēto lekciju 8. klasei “Kā mēs sargājam Latviju?” un Okupācijas muzeja nodarbību 10. klasei “Aizliegtais 18. novembris”.

11. novembrī kuplā pulkā piedalījāmies karavīru atceres pasākumā Latviešu karavīru brāļu kapos un gājām Lāpu gājienā, mūsu jaunsargi bija klāt arī zvēresta nodošanas ceremonijā Daugavpils cietoksnī.

13. novembrī, atceroties Ojāra Vācieša 90. dzimšanas dienu, skolas bibliotekāru mudināti, skolēni un skolotāji lasīja savus mīļākos un populārākos O. Vācieša dzejoļus. Tik iederīgi izskanēja dzejas rindas: “Šo pašu svētāko Tu neaizmirsti: vai celies debesīs, vai jūras dzīlēs nirsti (..) – Tu esi Latvija!”Pilsoniskuma nedēļas laikā Daugavpils Valsts ģimnāzijā notiek daudzas tematiskās stundas, daļu organizē vēstures un sociālo zinātņu skolotāji, piemēram, “Personības Latvijas vēsturē”, “Latvijas nozīmīgākie uzņēmumi”, “Valsts svētki”, “Vai Latvijā 21. gadsimtā ir varoņi”, kā arī dažādas erudīcijas spēles.

Šogad skolotājas Renātes Malnaces mudināti ģimnāzisti sadarbībā ar savām ģimenēm gatavojas starpdisciplinārajām nodarbībām “Padod piespēli!”, lai 16. novembrī lepotos ar savu ģimeņu stāstiem, smeltos iedvesmu no izcilām personībām, zoom nodarbībā satiktos ar basketbolistu Artūru Žagaru un rakstītu iedvesmas vēstuli Latvijai.

Ģimnāzijas radošie kolektīvi Anitas Zarānes un Maritas Irbes vadībā piedalās dažādos pilsētas līmeņa svinīgajos pasākumos, kuru kulminācija būs 16. novembrī, kad ģimnāzijas saime Vienības namā vienosies pasākumā “Es nāku no mazas tautas”. Šogad esam īpaši priecīgi par dziedošo un dejojošo ģimnāzijas ģimeņu piedalīšanos svinīgajā kopā būšanā.

Skolēnu līdzpārvalde ir aktīvi Pilsoniskuma nedēļas dalībnieki, jo viņi sadarbībā ar skolotāju Sandru Rutkovsku ne tikai rūpējas par izstādi “Lāčplēša dienas stāsts”, bet arī organizēs pasākumu 17. novembrī “Mana Latvija mirdz mūzikā un dejā” un, protams, ir aktīvi visu Pilsoniskuma nedēļas pasākumu dalībnieki.

Brīvība, atbildība, radošums, drosme un cieņa ir vārdi, kuri Pilsoniskuma nedēļā skan mūsu skolā. Tās ir vērtības, kuras jāsargā un jādarbina, kuras jākopj un ar kurām jālepojas!

DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!

Informāciju sagatavoja

direktores vietniece Signita Gabrāne

 

-->