10. a klases atziņas par pirmo nedēļu skolā

1. septembris šogad bija īpašs, jo daudziem no mums simbolizēja jaunu dzīves posmu – vidusskolas sākumu Daugavpils Valsts ģimnāzijā. No uztraukuma šādos brīžos ir grūti izvairīties, jo atradāmies jaunā vidē ar jauniem cilvēkiem, taču uztraukums drīz vien mazinājās, jo skolas kolektīvs visus iedrošināja.

Svinīgais pasākums bija radošs un radīja siltu atmosfēru ar dziesmām, uzrunām un rituāliem. Tas atbilda mūsdienu tendencēm un nebija garlaicīgs. 11. klašu novēlējums 10. klasēm lika justies gaidītiem, arī šokolādes medaļas bija garšīgas!

Klases audzinātāja mudināja atvērties un komunicēt ar vienaudžiem, un tas ir svarīgi šādos brīžos. Skolēniem, kas pirmo reizi atradās ģimnāzijas telpās tika pateikts viss, lai justos omulīgāk un pārliecinātāk, virzoties tālāk.

Skolas telpas ir gaišas, personāls ir jauks un ēdnīcā garšīgi gatavo. Par visu ir padomāts, lai skolēni varētu ērti mācīties un nodarboties ar aktivitātēm. Tāpēc ir gaišs skats uz nākotni, mācoties Daugavpils Valsts ģimnāzijā.

Pēc daudzveidīgām emocijām pilnas pirmās nedēļas skolā, Veselības diena bija labs veids kā “izvēdināt galvu”. Varēja atpūsties no mācīšanās un pārmaiņas pēc pavadīt laiku ar klasesbiedriem ārpus skolas telpām.

Veselības diena satuvināja klases kolektīvu, jo Jaunsargu un skolas biedru organizētajās stacijās nācās strādāt komandā un paļauties vienam uz otru. Vairums iepazina viens otru tuvāk - vai nu kopīgi piedaloties vai izvairoties no aktivitātēm. Visas aktivitātes bija labi pārdomātas un interesantas, tāpēc bija jautri tajās piedalīties.

Ja kāds arī šaubījās par Veselības dienas nepieciešamību savā dzīvē, tad visas šaubas dienas gaitā pazuda, jo līdzās sportiskajam garam bija garšīgs ēdiens lauka virtuvē un brīnišķīga  kompānija. Veselības dienā skolotājus varēja iepazīt neformālā atmosfērā. Šādi pasākumi, mūsuprāt, ir ļoti svarīgi, lai visus saliedētu un iedrošinātu, tāpēc ceram, ka tādi būs arī turpmāk!

-->