Izglītības pārvaldes pakalpojumi un atbalsts

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

nepārtraukti sniedz pakalpojumus un atbalstu iedzīvotājiem:

 

Vārds, uzvārds Amats Risināmie jautājumi E-pasta adrese Tālruņa Nr.
Marina Isupova

 

Izglītības pārvaldes vadītāja

 

Atbalsts visos neskaidros un neatrsinātajos jautājumos.

 

marina.isupova@ip.daugavpils.lv 65423110, 29140955

 

Ruslans Bespjatijs

 

Veselības veicināšanas koordinētājs

 

Konsultācijas veselības veicināšanas jautājumos.

 

ruslans.bespjatijs@ip.daugavpils.lv 29119984

 

Maija Lazdāne

 

Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

 

Konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.

 

maija.lazdane@ip.daugavpils.lv 20243728

 

Ināra Sprindžuka

 

Izglītības satura nodaļas vadītāja

 

Mācību darba organizācija ārkārtas stāvokļa laikā, valsts pārbaudījumu norise.

 

inara.sprindzuka@ip.daugavpils.lv 65407427,26496660

 

Irēna Vitjazeva

 

Kancelejas pārzine

 

Lietvedības dokumentu pieņešana. Informācijas aprites nodrošināšana.

 

izglitiba@ip.daugavpils.lv

 

65421623

 

Ilona Bohāne

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Atbalsts saziņā ar nepieciešamo izglītības pārvaldes vai izglītības iestādes speciālistu. Informācijas aprites nodrošināšana.

 

ilona.bohane@ip.daugavpils.lv; ipd.sabiedriba@inbox.lv

 

65432102, 26566565

 

Kristīne Galvāne

 

Juriste

 

Atbalsts ar izglītības procesu saistītajos juridiskajos jautājumos.

 

kristine.galvane@ip.daugavpils.lv

 

65407434, 29226440

 

Regīna Golubeva

 

Darba aizsardzības vecākā speciāliste

 

Konsultācijas darba aizsardzības un drošības jautājumos

 

regina.golubeva@ip.daugavpils.lv

 

28257973

 

Viktors Petrovs Informācijas tehnoloģiju administrators Tehniskā atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm

 

viktors.petrovs@ip.daugavpils.lv 66154143
Svetlana Vecvagare

 

Pirmsskolas vecuma bērnu uzskaites reģistratore

 

Pirmsskolas vecuma bērnu uzskaite, reģistrēšana uz pirmsskolas izglītības iestādēm.

 

bernu.specialists@ip.daugavpils.lv

 

26122303

 

Lidija Plavinska

 

Izglītības atbalsts nodaļas vadītāja

 

Psiholoģiskā atbalsta nodrošināšana izglītojamajiem un pedagogiem.

 

lidija.plavinska@ip.daugavpils.lv

 

28330063

 

 

Tatjana Maņkovska

 

Iakļaujošās izglītības atbalsta centra vadītāja

 

Atbasts speciālās izglītības jautājumos.

 

tatjana.mankovska@ip.daugavpils.lv

 

65420332, 66154143, 27066595

 

Sandra Zelča

 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

 

Finanšu jautājumu risināšana.

 

sandra.zelca@ip.daugavpils.lv

 

 65407436, 26157516

 

Valērijs Losevs

 

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs

 

Saimnieciskā nodrošinājuma jautājumu risināšana.

 

valerijs.losevs@ip.daugavpils.lv; dipsagade@inbox.lv

 

26575624