Jauktais koris „Dveiņuva”

Skolotāja Anita Zarāne
7.-12.klase

Kora dziedāšanā skolēni pilnveido savas kultūras identitātes apziņu un cieņu pret citām kultūrām, attīsta spējas uztvert, izjust un novērtēt skaisto cilvēkā, sabiedrībā, mūzikā, mākslā un dabā, gūst radošās darbības pieredzi, izkopj saskarsmes un sadarbības prasmes. Korī savu kopības sajūtu rodam dziesmās, kas tuvas mūsu tautai, veicinām kora mūzikas attīstību, kopšanu un dziesmotās tradīcijas uzturēšanu ģimnāzijā.
Tā ir integrēta izglītības programma, kas ietver:
- vokālo iemaņu apguvi un attīstību;
- muzikālās dzirdes, muzikālās atmiņas, ritma izjūtas attīstību;
- muzikālās dramaturģijas uztveres un tās radošās pielietošanas attīstību;
- kolektīvās muzicēšanas apguvi un kopsadarbības attīstību.

 

 

 

 

-->