Covid-19 tests ģimnāzijas darbiniekiem un izglītojamajiem

Saskaņā ar Gulbja Laboratorija izstrādāto grafiku, siekalu testa nodošana ģimnāzijas skolēniem un darbiniekiem, kuriem NAV sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta (vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta), ir paredzēta 31. augustā:

 • darbinieki – plkst. 7.40-8.00
  • 158.kab.
 • 7.kl - 8.kl. – plkst.8.00
  • 7.a - 220.kab.
  • 7.b - 102.kab.
  • 8.a - 319.kab.
  • 8.b - 109.kab.
 • 9.kl., 12.kl. – plkst.8.15
  • 9.a - 219.kab.
  • 12.a - 222.kab.
  • 12.b - 203.kab.
  • 12.c - 301.kab.
 • 10.kl. – plkst. 8.30
  • 10.a - 213.kab.
  • 10.b - 206.kab.
  • 10.c - 006.kab.
 • 11.kl. – plkst. 8.45
  • 11.a - 308.kab.
  • 11.b - 210.kab.
  • 11.c - 208.kab.

Ja objektīvu iemeslu dēļ noteiktajā laikā izglītojamais nevar ierasties nodot pirmo rutīnas siekalu testu ģimnāzijā, tad tā nodošanai laboratorijā var pieteikties, zvanot 8303 vai sazvanot E.Gulbja laboratoriju (laboratorijas filiāles un darba laiki: https://www.egl.lv/par-mums/filiales-un-darba-laiki/). Ierodoties laboratorijā, līdzi jābūt skolēna apliecībai un personu apliecinošam dokumentam.

Ārkārtas gadījumos lūdzam sazināties ar skolas māsu, tel.nr. 28348706.

Detalizētāka informācija:

https://www.egl.lv/izglitibas-iestadem

https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2021_08_23_5_Testi.Uldis%20Ber%C4%B7is.pdf

-  https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/sonedel-izglitibas-iestades-sakas-lidz-sim-apjomigaka-covid-19-testesana-vm-un-izm-aicina-saprotosiem-un-sekot-skolu-noradijumiem

https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/jauno-macibu-gadu-klatiene-saks-visas-izglitibas-pakapes