Category Archives: IzglKategorijas

Pārmaiņu process “Līderis manī”

“Līderis manī” pamatā ir personiskās līderības koncepts un pašvadītas mācīšanās procesa pieejas īstenošana izglītībā. Šis koncepts palīdz izglītojamiem aktīvi iesaistīties mācību procesa plānošanā un īstenošanā, to saistot ar savām interesēm, vajadzībām, talantiem un iecerēm. Personīgās efektivitātes principi tiek integrēti mācību priekšmetos, klases audzināšanas stundās un skolas ikdienā, veidojot kopīgu valodu un kultūru skolā. 7.-9.klašu skolēniem…
Lasīt vairāk

Interešu

Interešu izglītība - Karjeras orientēta neformālā izglītība jauniešiem, attīstot viņu individuālās kompetences. Izvēlies savu interešu izglītības pulciņu un attīsti savas spējas un talantus, iegūsti praktiskajam darbam un dzīvei derīgu papildizglītību, nodrošini iespējas radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai, nodrošini saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, sekmē pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstīšanu. Interešu izglītības pulciņi…
Lasīt vairāk