Pārbaudes darbs

10

________________________________________________________

11

________________________________________________________

12

________________________________________________________

13

________________________________________________________

14