Informācija par kursiem, semināriem, meistarklasēm (saturu, laiku) un pieteikšanās veidlapas tiek nosūtītas uz skolu e-pastiem. Paldies par atbalstu un operativitāti skolu vadībai un lietvežiem!!! (3)

-->