Uzņemti vispārējās pamatizglītības 2.posma programmas 7.-9.klasē

-->