2023./2024. mācību gads, brīvdienas un
pārbaudes darbi

2023./2024. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku izglītības iestāžu īstenotajās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 745 “Noteikumi par 2023./2024. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”.

Valsts pārbaudes darbu norises laiku jaunajā  mācību gadā atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem un vispārizglītojošo mācību priekšmetu valsts noslēguma pārbaudījumu norises laiku profesionālās vidējās izglītības programmās nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 314 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā”.

Mācību gads sākas 2023. gada 1. septembrī.
Mācību gads beidzas:

1.–8. klases    2024. gada 31. maijā
10.–11. klases    2024. gada 31. maijā
9. klases    2024. gada 14. jūnijā
12. klases    2024. gada 21. jūnijā

 

 

Pirmais semestris ilgst no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 25. decembrim.
Otrais semestris ilgst:

1.–8. klases   no 2024. gada 8. janvāra līdz 2024. gada 31. maijam
10.–11. klases   no 2024. gada 8. janvāra līdz 2024. gada 31. maijam
9. klases   no 2024. gada 8. janvāra līdz 2024. gada 14. jūnijam
12. klases   no 2024. gada 8. janvāra līdz 2024. gada 21. jūnijam

 

 

Izglītojamiem ir šādi brīvdienu laiki:

rudens brīvdienas    no 2023. gada 23. oktobra līdz 2023. gada 27. oktobrim
ziemas brīvdienas    no 2023. gada 25. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim
pavasara brīvdienas    no 2024. gada 11. marta līdz 2024. gada 15. martam
vasaras brīvdienas     no 2024. gada 1. jūnija līdz 2024. gada 30. augustam