Medicīna 1. virziens

BIOLOĢIJA, ĶĪMIJA, SVEŠVALODA

Valodu joma

 • Latviešu valoda un literatūra I
 • Angļu valoda I
 • Vācu/krievu val.

Sociālā un pilsoniskā

 • Vēsture un sociālās zinātnes I

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

 • Kultūras pamati

Dabaszinātņu

 • Fizika I
 • Ķīmija I
 • Bioloģija I
 • Ģeogrāfija I

Matemātikas

 • Matemātika I

Tehnoloģiju

 • Datorika

Veselības , drošības un fiziskās aktivitātes

 • Sports un veselība
| Daugavpils Valsts ģimnāzija

Medicīna 1. virziens ddddd

SOCIĀLĀS ZINĀTNES, SVEŠVALODA, VĒSTURE

Valodu joma

 • Latviešu valoda un literatūra I
 • Angļu valoda I
 • Vācu/krievu val.

Sociālā un pilsoniskā

 • Vēsture un sociālās zinātnes I

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

 • Kultūras pamati

Dabaszinātņu

 • Fizika I
 • Ķīmija I
 • Bioloģija I
 • Ģeogrāfija I

Matemātikas

 • Matemātika I

Tehnoloģiju

 • Datorika

Veselības , drošības un fiziskās aktivitātes

 • Sports un veselība