Pieteikšanās vecāku dienai 27.04.2023

Pieteikšanās pie priekšmetu skolotājiem līdz 26. aprīļa plkst. 10:00

 

Ģimnāzijas vadības komanda

Pieteikties pie:

Direktore Petaško Oksana

Direktores vietniece izglītības jomā Gabrāne Signita

Direktores vietniece izglītības jomā Nikolajeva Iveta

Direktores vietniece izglītības jomā Rutkovska Sandra

Izglītības metodiķe Malnace Renāte 

Bibliotekāre Rumjanceva Marina

Sociālais pedagogs Ivanovska Neļa

Izglītības psihologs Germane Marina

Klases un skolotāji:

7.a

7.b

8.a

8.b

9.a

9.b

10.a

10.b

10.c

11.a

11.b

11.c

12.a

12.b

12.c

-->